Čo neviete preložiť,
preložíme za Vás.

Preklady a tlmočenie v 39 jazykoch

Čo neviete preložiť,
preložíme za Vás.

Preklady a tlmočenie v 39 jazykoch

Čo neviete preložiť,
preložíme za Vás.

Preklady a tlmočenie v 39 jazykoch

Čo neviete preložiť,
preložíme za Vás.

Preklady a tlmočenie v 39 jazykoch

Čo neviete preložiť,
preložíme za Vás.

Preklady a tlmočenie v 39 jazykoch
Prekladateľské služby

Expresné preklady
už do 2, 8 a 24 hodín

Tlmočnícke služby

Expresné tlmočenie na všetkých úrovniach

Prekladateľské služby


  • Preklady v expresnom termíne do 2, 8 a 24 hodín podľa rozsahu zákazky
  • Odborné preklady bez príplatkov
  • Kompletné grafické spracovanie prekladov, DTP služby
  • Súdne overené preklady v expresnom termíne – angličtina / nemčina do 2 hodín
  • Notárske overenie dokumentov
Preklady prijímame, spracovávame a odovzdávame v ľubovoľnom textovom editore: osobne, e-mailom, poštou, kuriérom, na CD médiu.

Vd'aka profesionálnym grafikom zabezpečujeme a odovzdávame aj kompletnú grafickú úpravu vrátane rôznych druhov tabuliek, grafov, obrázkov a prekladaných textov až po následnú sadzbu a profesionálnu tlač podľa predstáv klienta.

Objednávanie a odovzdávanie prekladov

osobne / e-mailom / poštou / kuriérom

Uchovávanie a vyhľadávanie zákaziek spätne až po dobu 10 rokov bezplatne

Cenová kalkulácia
Počet normostrán:
Vyberte si svoje kritériá

Predbežná cena prekladu.
Uvedená cena je bez DPH.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby v 39 jazykoch

preklady a tlmočenie

Pôsobíme na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov a za toto obdobie sme si kvalitnými službami a individuálnym prístupom k svojim klientom získali stabilné miesto medzi poprednými prekladateľskými agentúrami na Slovensku. Hlavnými znakmi nášho úspechu sú kvalita, rýchlost' a schopnosť plniť a realizovať požiadavky klientov. V súčasnosti poskytujeme služby v plnom rozsahu aj v našich pobočkách v Trenčíne, v Žiline a od roku 2020 už aj v Banskej Bystrici. Všetky služby poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi, hovorcami v rodnom jazyku a korektormi, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, čím zaručujú významovú a odbornú správnosť prekladu. Gramatická presnosť a čistá štylistika sú samozrejmosťou.

Bratislava

Vedúci:
Marek Bulík

Adresa: Grösslingová 71
Mesto: 811 09 Bratislava

Tel.: +421/2/529 650 16
Mobil: +421/915/760 201

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 19.00


+421/915/760 201
stilus@stilus.sk

Trenčín

Vedúci:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 12
Mesto: 911 01 Trenčín

Tel.: +421/32/640 28 00
Mobil: +421/918/988 593

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/918/988 593
trencin@stilus.sk

Žilina

Vedúci:
Mgr. Andrea Bohačiaková

Adresa: Mariánske námestie 26
Mesto: 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/500 34 40
Mobil: +421/917/186 795

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/917/186 795
zilina@stilus.sk

Banská Bystrica

Vedúci:
Lenka Matúšková

Adresa: Janka Kráľa 1
Mesto: 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421/48/611 27 80
Mobil: +421/907/334 298

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/907/334 298
bbystrica@stilus.sk