Cenník - Tlmočnícke služby

pozri ceny za prekladateľské služby
Vyberte si dobu trvania tlmočenia a ceny jednotlivých druhov tlmočenia a jazykov si možete prezrieť podľa vašich potrieb.
Sprievodné
n/a
Konzekutívne
n/a
Simultánne: angličtina, nemčina a čeština
n/a
Simultánne: ostatné jazyky
n/a

Pri objednaní súdneho tlmočenia účtujeme k uvedeným cenám poplatok 34 €. Podl'a požiadaviek zákazníka zabezpečíme aj profesionálnu tlmočnícku techniku.

Pokial' tlmočník pôjde tlmočit' po telefóne k zákazníkovi, účtujeme to ako sprievodné tlmočenie (teda väčšinou 2 hodiny až ½ dňa, podl'a doby trvania).

Objednávka – konferenčné tlmočenie (po telefóne)
Bežná
(nad 24 hodín) - 2,00 € / min. + tel. poplatok
Expresná
(do 24 hodín) - 2,50 € / min. + tel. poplatok

Výjazd mimo mesta: účtujeme sadzbu za tlmočenie + cestovné + strava (diéty) + ubytovanie

POZNÁMKA: Uvedená cena je bez DPH.

objednať

Naša spoločnosť poskytuje kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby v 39 jazykoch

preklady a tlmočenie

Pôsobíme na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov a za toto obdobie sme si kvalitnými službami a individuálnym prístupom k svojim klientom získali stabilné miesto medzi poprednými prekladateľskými agentúrami na Slovensku. Hlavnými znakmi nášho úspechu sú kvalita, rýchlost' a schopnosť plniť a realizovať požiadavky klientov. V súčasnosti poskytujeme služby v plnom rozsahu aj v našich pobočkách v Trenčíne, v Žiline a od roku 2020 už aj v Banskej Bystrici. Všetky služby poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi, hovorcami v rodnom jazyku a korektormi, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, čím zaručujú významovú a odbornú správnosť prekladu. Gramatická presnosť a čistá štylistika sú samozrejmosťou.

Bratislava

Vedúci:
Marek Bulík

Adresa: Grösslingová 71
Mesto: 811 09 Bratislava

Tel.: +421/2/529 650 16
Mobil: +421/915/760 201

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 19.00


+421/915/760 201
stilus@stilus.sk

Trenčín

Vedúci:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 12
Mesto: 911 01 Trenčín

Tel.: +421/32/640 28 00
Mobil: +421/918/988 593

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/918/988 593
trencin@stilus.sk

Žilina

Vedúci:
Mgr. Andrea Bohačiaková

Adresa: Mariánske námestie 26
Mesto: 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/500 34 40
Mobil: +421/917/186 795

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/917/186 795
zilina@stilus.sk

Banská Bystrica

Vedúci:
Lenka Matúšková

Adresa: Janka Kráľa 1
Mesto: 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421/48/611 27 80
Mobil: +421/907/334 298

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8.00 do 16.30


+421/907/334 298
bbystrica@stilus.sk

sledujte nás na facebooku