Tlmočnícke služby

Ponúkame vám všetky druhy tlmočenia na špičkovej úrovni. Zabezpečíme tlmočenie pre vaše konferencie, školenia, pracovné cesty, obchodné či osobné neformálne stretnutia alebo na akékoľvek iné podujatie. V prípade potreby vieme zaistiť aj tlmočenie s výjazdom do zahraničia, prípadne súdne tlmočenie – tlmočenie pri súdnych pojednávaniach, svedeckých výpovediach alebo svadobných obradoch.

Spolupracujeme s profesionálnymi tlmočníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a bohaté odborné znalosti. Všetky vaše potreby v rámci tlmočenia vybavíte s nami diskrétne a spoľahlivo.

Simultánne tlmočenie

Tlmočenie, ktoré je uskutočňované súčasne s prejavom rečníka. Ide o tlmočenie pri ktorom sa využívajú tlmočnícke kabínky, v ktorých tlmočníci sedia a tlmočia prejav rečníka do mikrofónu. Poslucháči pomocou prenosných staničiek so slúchadlami počúvajú prejav vo svojom jazyku.

Na požiadanie Vám zabezpečíme aj tlmočnícku techniku.

Konsekutívne tlmočenie

Konsekutívne tlmočenie spočíva v tom, že tlmočník sa počas tlmočenia nachádza väčšinou vedľa rečníka, ktorého počúva v zdrojovom jazyku a po častiach (sekvenciách) reprodukuje prejav do cieľového jazyka pre všetkých prítomných poslucháčov.

Sprievodné tlmočenie
Online tlmočenie

Prostredníctvom online aplikácií, konferenčného hovoru, videohovoru, prípadne po telefóne Vám zabezpečíme aj tlmočenie na diaľku, t.j. online tlmočenie bez fyzickej prítomnosti tlmočníka.


Zistite, aký druh tlmočenia potrebujete a kontaktujte nás.

Bratislava

Vedúci prevádzky:
Marek Bulík

Adresa: Grösslingová 71
Mesto: 811 09 Bratislava

Tel.: +421/2/529 650 16
Mobil: +421/915/760 201

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 17:00 hod.


+421/915/760 201
stilus@stilus.sk

Trenčín

Vedúci prevádzky:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 12
Mesto: 911 01 Trenčín

Tel.: +421/32/640 28 00
Mobil: +421/918/988 593

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/918/988 593
trencin@stilus.sk

Žilina

Vedúci prevádzky:
Mgr. Andrea Bohačiaková

Adresa: Mariánske námestie 26
Mesto: 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/500 34 40
Mobil: +421/917/186 795

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/917/186 795
zilina@stilus.sk

Banská Bystrica

Vedúci prevádzky:
Mgr. Dominika Jenčiková

Adresa: Janka Kráľa 1
Mesto: 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421/48/611 27 80
Mobil: +421/907/334 298

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/907/334 298
bbystrica@stilus.sk

 sledujte nás na facebooku
Online objednávka Facebook