Úradné preklady

Potrebujete úradný preklad?
Objavte efektívne riešenie.

Úradný preklad s pečiatkou súdneho prekladateľa vám vyhotovíme rýchlo a jednoducho, a to z a do akéhokoľvek svetového jazyka. Máme prístup k širokej sieti súdnych prekladateľov a vaše preklady vieme pripraviť presne podľa vašich požiadaviek.

Medzi najčastejšie prekladané dokumenty patria zmluvy, certifikáty, znalecké posudky, notárske zápisnice, výpisy z obchodného registra, splnomocnenia, diplomy, vysvedčenia, rodné a sobášne listy, výpisy z RT. Pri úradne overenom preklade je vyhotovený preklad predierovaný a zviazaný trikolórou s originálom, notársky overenou kópiou alebo s obyčajnou kópiou daného dokumentu, v závislosti od toho, ako to vyžaduje príslušný úrad. Takto zviazaný dokument obsahuje prekladateľskú doložku a okrúhlu pečiatku prekladateľa. Úradne overené preklady sú potrebné pri komunikácii so štátnou správou, s matrikou, s jednotlivými súdmi, s okresnými úradmi, pri medzinárodných tendroch alebo pri vybavovaní dokladov potrebných pri dovoze a prihlásení motorového vozidla, resp. v akomkoľvek formálnom právnom vzťahu.

V prípade potreby vám zabezpečíme notárske overenie originálu ako aj opatrenie vašich dokumentov apostillou.

Zaručujeme diskrétnosť a korektnosť a preklady vám pripravíme aj expresne do 24 hodín, v prípade nemčiny a angličtiny už do 2 hodín.

Objednávanie a odovzdávanie prekladov:

osobne / e-mailom / poštou / kuriérom

Uchovávanie a vyhľadávanie zákaziek spätne až po dobu 15 rokov bezplatne.

Cenová kalkulácia
Počet normostrán:
Vyberte si svoje kritériá

Predbežná cena prekladu.
Uvedená cena je bez DPH.


Naša spoločnosť poskytuje kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch.

Pôsobíme na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov a za toto obdobie sme si kvalitnými službami a individuálnym prístupom k svojim klientom získali stabilné miesto medzi poprednými prekladateľskými agentúrami na Slovensku. Hlavnými znakmi nášho úspechu sú kvalita, rýchlosť a schopnosť plniť a realizovať požiadavky klientov. V súčasnosti poskytujeme služby v štyroch prevádzkach – v Bratislave, Trenčíne, Žiline a v Banskej Bystrici.

Bratislava

Vedúci prevádzky:
Marek Bulík

Adresa: Grösslingová 71
Mesto: 811 09 Bratislava

Tel.: +421/2/529 650 16
Mobil: +421/915/760 201

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 17:00 hod.


+421/915/760 201
stilus@stilus.sk

Trenčín

Vedúci prevádzky:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 12
Mesto: 911 01 Trenčín

Tel.: +421/32/640 28 00
Mobil: +421/918/988 593

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/918/988 593
trencin@stilus.sk

Žilina

Vedúci prevádzky:
Mgr. Andrea Bohačiaková

Adresa: Mariánske námestie 26
Mesto: 010 01 Žilina

Tel.: +421/41/500 34 40
Mobil: +421/917/186 795

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/917/186 795
zilina@stilus.sk

Banská Bystrica

Vedúci prevádzky:
Mgr. Dominika Jenčiková

Adresa: Janka Kráľa 1
Mesto: 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421/48/611 27 80
Mobil: +421/907/334 298

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
od 8:00 do 16:30 hod.


+421/907/334 298
bbystrica@stilus.sk

 sledujte nás na facebooku
Online objednávka Facebook